DH PRO Audio

Về chúng tôi

Tiêu chí - Tầm nhìn - Sứ mệnh

Về chúng tôi

Martin audio đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2021 và đạt được danh tiếng quốc tế về việc cung cấp các hệ thống loa chuyên nghiệp được bảo hộ bằng sáng chế. Thật vậy, vào năm 2021, Martin audio đã giành được Giải thưởng Nữ hoàng cho Doanh nghiệp đổi mới cho dòng sản phẩm Wavefront Precision. 111

 

Đối tác - khách hàng