TH Series

TH Series

Dòng TH bao gồm hai hệ thống ba chiều, hiệu suất rất cao, tất cả các còi. Mỗi gói được cấu hình trong một gói băng thông rộng duy nhất với đáp tuyến tần số mở rộng và khả năng đầu ra rất cao.

Đối tác - khách hàng